Pajusi Valla Abikeskus pakub varjupaika raskustesse sattunud inimestele (Jõgevamaa)

14. Oktoober 2016

Jõgevamaal väikeses Vägari külas asuv Pajusi Valla Abikeskus pakub peavarju ja toetust neile, kes elu hammasrataste vahele jäänud.

Abikeskuse looja ja praegune juhataja Kari Juhani Hätönen ostis Vägari külas kaks tühjalt seisnud kortermaja ja lõi 2002. aastal mittetulundusühingu, mis hakkas pakkuma varjupaika alkoholisõltuvusega inimestele. Nüüdseks pakub ühendus teises majas ka “toetatud elamise teenust” psüühilise erivajadustega inimestele.

Varjupaik tagab sinna tulnud inimestele elamiskoha, toidu ja riided. Omalt poolt peab elanik kinni pidama kodukorrast ja jõudumööda abistama ka kodutöödes, näiteks küttepuude varumisel või maja ümbruse koristamisel.

Kõik varjupaika sattunud siiski ei suuda või ei oska enam tavaellu naasta – paljud varjupaigast lahkunud on sattunud vanglasse või neid pole enam elavate kirjas.

Kari Juhani teab omast kogemusest, mida tähendab oma eluga „põhja“ jõudmine. Olles aastaid tagasi maadelnud alkoholiprobleemiga ja elanud tänaval, on ta öelnud, et oli nii põhjas, et tahtis endalt elu võtta. Tema sai abi healt inimeselt, kes teda mõistis ja temast hoolis ning nüüdseks on ta seadnud oma elu eesmärgiks aidata teisi raskustesse sattunud inimesi.

Kari Juhani on soomlane, kes on elanud pea 20 aastat Eestis. Tal on omast kogemusest võrdlusmoment Eesti ja Soome sotisaalpoliitikast ja teadmine, et alati ei jõua abi kõigi vajajateni ja vahel ei tea ega oska hädalised ka ise abi küsida. Oma keskusega soovib ta pakkuda teenust ja toetust neile, kelleni riigi sotsiaalabi ei jõua või kelle puhul leiame sageli, et nad on ise oma hädades süüdi ja peaksid ise hakkama saama.  

Pajusi Valla Abikeskuse peab oma tegutsemisel olulisimaks hoolivust ja endast nõrgemate märkamist ning inimeste aktsepteerimist sellisena nagu nad on.

 

Lisainfo: http://pajusivallaabikeskus.weebly.com

 

Meediakajastusi Pajusi Valla Abikeskusest