“Vanem Vend, Vanem Õde” õpetab inimesi hoolima ja vastutama (Tartumaa)

15. november 2016

Igaüks meist vajab oma ellu inimesi, kes meist hooliksid. Kedagi, kes meid tunnustaks, kui oleme midagi saavutanud, kedagi, kes meid kuulaks, märkaks, kui meid vaevab mure ning annaks julgust rasketel hetkedel. Nii mõnegi lapse elus selline inimene puudub – teda pole kas kunagi olnudki või on lapse tähelepanuvajadus keerulisel perioodil peres tahaplaanile jäänud.

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde missiooniks on toetada ühiskonnas tuge ja eeskuju vajavaid lapsi ning ennetada nende sattumist riskigruppi, luues seeläbi eeldused nende kasvamiseks terve enesehinnanguga edumeelseteks inimesteks. Meie vabatahtlike eesmärgiks on tagada laste õigus olla ära kuulatud ja pakkuda neile eeskuju, millele nad saaksid tulevikus valikuid tehes tugineda. Meie MTÜs on natuke üle 50 vabatahtliku, kes panustavad üks ühele suhtluse kaudu oma nooremate sõprade eludesse. See aeg, mida meie vabatahtlik oma sõbrale pühendab on nende kahe aeg – aeg, mille kaks inimest üksteisele pühendavad. Vabatahtlikud panustavad meie programmi kaudu oma noorema sõbra arengusse ja tema elutee kujunemisse, õpetavad märkama, hoolima ja tegutsema.

Mõte hakata ühele võõrale lapsele vanemaks õeks või vennaks ei pruugi inimesele, keda ümbritsevad armastav pere ja hoolivad sõbrad, tunduda algselt millegi erilisena. Lapse jaoks, kes aga on kogenud hülgamist, seda et keegi teda ei kuula ega temast hooli, on see väga oluline. Lapsele, kelle elust inimesed tulevad ja lähevad, saab meie vabatahtlik palju anda.

Kui sõbal on raske ja sa temast tõeliselt hoolid, siis tunned sa seda raskust ka enda õlul. Oluline on aga mõista, et oled oma sõbra kõrval – kõrvaltvaatajana on meil võimalus sekkuda, astuda samm tagasi ja näha suuremat pilti, mida sõber ei pruugi ise enam näha. Meil lasub vastutus võtta hetk oma kiirest elust ja mõelda, milliseid võimalusi me näeme olukorra lahendamiseks. Meil lasub vastutus, mis tuleneb usaldusest. Sõber usaldab, et me püüame aidata ka siis, kui endal on raske, et me hoolime ka siis, kui oleme eriarvamusel, et me märkame ja oleme olemas ka siis, kui on kiire. Meie vabatahtlikud vastutavad selle usalduse eest; me vastutame selle rolli eest, mis meil on iseenda ja oma väiksema sõbra elus. Meie julgeme võta vastutust, mis kaasneb ühe inimese aitamisega tema eluteel ja üheskoos muudame me Eesti hoolivamaks!

 

Hanna Kriiska
MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde