Vabaühenduste lood 2018/2019

Ühisnädal toimus 2018. aastal juhtmõtte all – “100 aastat aktiivset kodanikku!”. Sellega keskendusime aktiivsele kodanikule ning kodanikuühiskonna arengule üldiselt viimase saja aasta jooksul.
Lisaks üle-eestilise Ühisnädala korraldamisele kutsusime vabaühendusi üles esitama ka enda lugusid. Kätte on jõudnud Eesti Vabariigi 101. aasta ja õige hetk on järk-järgult alustada lugude avaldamist.

Avaldame Ühisnädala veebileheküljel ja Facebooki lehel lood alates märtsikuust 2019.