Partnerid

Ühisnädala sõnumi kajastamise ning sündmuste korraldamisega on abiks paljud organisatsioonid ning meediaväljaanded. Tegevuste elluviimisse on igas maakonnas kaasatud erinevaid partnereid. Nende kohta saate kõige kiiremini info maakondlikelt kodanikuühenduste konsultantidelt või maakondlike arenduskeskuste veebilehtedelt

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ja Riigikantselei toetab Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku poolt korraldatavat Ühisnädalat 2018. aastal.

TURUNDUSMATERJALID

ORGANISATSIOONID PARTNERITENA AASTAL 2016

Teeme Ära
http://www.teemeara.ee/

Vabatahtlike Värav
http://www.vabatahtlikud.ee/

Eesti Loomakaitse Selts
http://www.loomakaitse.ee/

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL)
http://www.enl.ee/

Teeme Ära Maailmakoristus
http://www.letsdoitworld.org/

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
http://www.sev.ee/et

Päästeliit
http://www.paasteliit.ee/

Lastekaitse Liit
http://www.lastekaitseliit.ee/

Vabaühenduste liit EMSL
http://www.ngo.ee/emsl

Eesti Vabariik 100
http://www.ev100.ee/

Eesti Külaliikumine Kodukant
http://www.kodukant.kovtp.ee/