Partnerid

Ühisnädala sõnumi kajastamise ning sündmuste korraldamisega on abiks paljud organisatsioonid ning meediaväljaanded. Tegevuste elluviimisse on igas maakonnas kaasatud erinevaid partnereid. Nende kohta saate kõige kiiremini info maakondlikelt kodanikuühenduste konsultantidelt või maakondlike arenduskeskuste veebilehtedelt

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetab maakondlike arenduskeskuste poolt korraldatavaid sündmusi igas maakonnas.

TURUNDUSMATERJALID

ORGANISATSIOONID PARTNERITENA AASTAL 2016

Abipolitseinike Kogu
http://www.abipolitseikogu.ee/

Arvamusfestival
http://www.arvamusfestival.ee/

Teeme Ära
http://www.teemeara.ee/

Vabatahtlike Värav
http://www.vabatahtlikud.ee/

Naabrivalve
http://www.naabrivalve.ee/

Eesti Loomakaitse Selts
http://www.loomakaitse.ee/

Domus Dorpatensis
http://www.dorpatensis.ee/et

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL)
http://www.enl.ee/

Politsei- ja Piirivalveamet Paide Politsei
http://www.politsei.ee/

Eesti Toidupank
http://www.toidupank.ee/

Teeme Ära Maailmakoristus
http://www.letsdoitworld.org/

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
http://www.sev.ee/et

Päästeliit
http://www.paasteliit.ee/

Lastekaitse Liit
http://www.lastekaitseliit.ee/

Vabaühenduste liit EMSL
http://www.ngo.ee/emsl

Eesti Puuetega Inimeste Koda
http://www.epikoda.ee/

Eesti Vabariik 100
http://www.ev100.ee/

Terve Eesti SA
http://www.terve-eesti.ee/

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
http://www.csr.ee/

Maanteeamet
http://www.mnt.ee/

Sotsiaalkindlustusamet Ohvriabi
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Eesti Külaliikumine Kodukant
http://www.kodukant.kovtp.ee/

MTÜ Lasnaidee
http://www.lasnaidee.ee/

MTÜ Arengu Sammud
http://www.sammud.ee/

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
http://www.meis.ee/

Rahvaalgatus
http://www.rahvaalgatus.ee/