Advendiaja avamine Vaiatu Rahvamajas

Jõgevamaa 2. December 2018

Vaiatu Küla Selts kutsub 2. detsembril kell 18.00 kõiki Vaiatu rahvamajja advendiaja avamisele.
Esineb Palamuse laulustuudio.

Lisainfo: Liina Abram, e- post: vaiatukyla@gmail.com