Arutelu rahvatervisest ja siseturvalisusest

Valgamaa 29. november 2018

Sotsiaal- ja Siseministeeriumi arutelu siseturvalisusest ja rahvastiku tervisest Valgamaal toimub 29.novembril  Valgas, Kesk 12 (endise maavalitsuse maja) I korruse saalis

Päevakava:
9.30 päeva sissejuhatus
10.00 ministeeriumite ja külaliste arutelud järgmistel teemadel:
Millised on tervise ja turvalisusega seotud võtmeküsimused järgmisel kümnendil?

Milline peaks olema avaliku, era- ja kolmanda sektori ning iga inimese panus, et Eesti oleks jätkuvalt turvaline paik, tervelt elatud eluaastaid oleks enam, regionaalsed erisused väiksemad ning kogukonnad panustaksid aktiivsemalt?

Kuidas tagada riigitasandi ja kohaliku tasandi koostöö ja koostada arenguplaane nii, et seatavad eesmärgid saaksid saavutatud?

12.00 päeva teemade kokkuvõtted

Registreerumine kuni 26.11.2018 e-posti aadressil aet.arula@valgamaa.ee

Lisainfo: Aet Arula, tel. 5260236