Ettevõtlusõppe edendajate ja noorte ettevõtlikkuskonkursi parimate tunnustamine.

Harjumaa 27. november 2018

Nii ettevõtlikud, kui on meie tänased noored, on ka homne Eesti riik. Julgustades juba kooliajal noori genereerima ideid, mis viivad elu edasi nii nende kodukandis kui riigis tervikuna, tekitame uusi arenguid ja edulugusid. Mida rohkem kogukond hariduses osaleb, seda tugevam on noorte seos kogukonnaga ja soov midagi seal ära teha, parandada. Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programm tunnustab parimaid ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse edendajaid. Esile tõstetakse ettevõtlik õpetaja, kes on südameasjaks võtnud noorte ettevõtlikkuse arendamise oma tundides, oma ajast ja missioonitundest haridusse panustav ja noortele kogemusi-teadmisi jagav mentor, ettevõtlusõpet muul moel toetav muu asutus või isik ning ettevõtlik noor, kes oma eeskuju ja saavutustega ka teisi eakaaslasi inspireerib. Lisaks tunnustatakse EV100 puhul Edu ja Tegu ettevõtlikkuskonkursi võitjaid ehk 7-26-aastaste noorte parimaid ärilisi või kogukonda arendavaid tegusid, mis on algatatud ja osaliselt või täielikult ellu viidud Eesti Vabariigi juubeliaastal. Konkursi tähtaeg oli 14.09 ning töid hinnati kolmes vanusekategoorias.

Tunnustussündmus toimub Kultuurikatlas, Tallinnas.

Kontakt:
Liina Pissarev, 51 36 555; liina.pissarev@ut.ee

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu