Jõgeva valla eakate mõttekoda

Jõgevamaa 28. november 2018

Jõgeva Linna Pensionäride Ühendus ootab kõiki Jõgeva valla eakaid 28. novembril kella 10.00 – 12.00 Jõgeva Kultuurikeskuse kammersaali, et ühiselt arutelda:

  • kuidas kaasata senisest enam eakaid kohaliku elu arendamisse ja kogukondlikku tegevusse;
  • kas ja kuidas luua eakate nõukoda kohaliku omavalitsuse juurde.

Lisainfo: Mai Treial, tel 5072838