Kodanikupäeva viktoriin 20.-30.november

Kõik maakonnad 26. november 2017

Traditsiooniliselt on kodanikupäeva, 26. novembri paiku toimuv kodanikupäeva viktoriin mõeldud eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 5.- 6. klassi ning 7.-9. klassi õpilastele ja üldhariduskooli 10. – 12. klassi ning kutsekoolide õpilastele. Viktoriini eesmärk on süvendada noorte teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas. 5. ja 6. klaasi õpilastele mõeldud viktoriin on tõlgitud ka vene keelde, kodanikupäeva viktoriini küsimused kõigile ka vene ja inglise keelde.

Parimad vastajad selgitatakse seitsmes kategoorias – eesti õppekeelega üldhariduskoolide 5. ja 6. klasside õpilaste, eesti õppekeelega üldhariduskoolide  7.- 9. klasside õpilaste, gümnaasiumiastme õpilaste ning vene õppekeelega üldhariduskoolide 5. ja 6. klasside õpilaste,  vene õppekeelega üldhariduskoolide 7.- 9. klasside õpilaste ja gümnaasiumiastme õpilaste ning kutsekoolide õpilaste osas eraldi. Auhinnad ootavad ka arvukama osavõtjate arvuga koole.

2017. aasta kodanikupäeva viktoriinid algavad 20. novembril kell 9.00 ja sulguvad 30. novembril kell 23.59. Viktoriini lahendamiseks valige sobiv viktoriin:

Vaata lisainfot.

Viis põhjust, miks osaleda kodanikupäeva e-viktoriinil

Korraldab Integratsiooni Sihtaasutus