Kodanikupäevale pühendatud kogemuskohtumine

Järvamaa 30. november 2018

30.11.2018 kell 10.30-16.00
Südamesahvri kohvikus Paides, aadressil Keskväljak 12.

Mille üle tunned uhkust? Milline on kogukonnaseltside ja teiste Sinu lähedal tegutsevate vabaühenduste roll Eesti arengus? Millise abikäe võiks ulatada kodanikuühiskonnale riik? Millisest kodanikuühiskonnast Sina täna unistad?

11.00-12.30 Neile ja teistele küsimustele vastuse saamiseks peetakse mõttetalgud, mis on osa siseministeeriumi eestvedamisel ja koosloomes sündival kodanikuühiskonna programmist aastani 2030, mis on teenäitajaks, kuhu suunda Eesti kodanikuühiskonna ja –ühenduste arendamine järgmisel kümnendil liigub. Lisainfo www.siseministeerium.ee/kodar2030.

Täiendavad küsimused on teretulnud aadressil marten.lauri@siseministeerium.ee, tel 612 5203.

Arutelu annab hoo sisse samas kohas jätkuvale kodanikupäevale pühendatud kogemuskohtumisele, mis kestab kuni kella 16.00ni.

13.00-14.30 Infovahetus toetustest, mis aitavad vabaühendusel kavandada tegevusi, et muutuda võimekamaks. KÜSK

14.45-16.00 Järvamaa kodanikuühiskonna lähi-fookuse seadmine ehk ootuste ja võimaluste  sobitamine argipäevaga. 

Täpsem info Järvamaa Arenduskeskuse kodulehelt ja infokirjast.

Osalema  on oodatud aktiivsed elanikud, kes toimetavad vabaühendustes, kohalikes omavalitsustes või teistes piirkonnale olulistes asutustes partnerina. Kui tead kedagi, kellele kodanikuühiskonna tulevik korda läheb, edasta kutse tallegi. Osalemiseks ei pea olema MTÜ liige – oodatud on kõik huvilised.