Kohvihommik Kuressaares 27.11.2018.a.

Saaremaa 27. november 2018

Edukontori kohvihommikutel saavad avaliku, äri-, mittetulundussektori inimesed ja kõik huvilised mitteformaalses keskkonnas üheskoos arutleda kogukonna parendamise teemadel. Usume, et kogukonna elujõulisus peitub erinevate sektorite omavahelises koostöös. 27.novembri 2018.a. algusega kell 10:00 kohvihommikul arutleme selle üle, milline oleks meie kogukond ilma vabaühendusteta. Ootame erinevate vabaühenduste esindajaid oma tegevusi tutvustama.

Info: edukontor@gmail.com