Koolitus: Koostegemise jõud. Kuidas kaasata inimesed kogukonna hüvanguks koos tegutsema?

Põlvamaa 27. november 2018

Ootame huvilisi kahepäevasele koolitusele „Koostegemise jõud. Kuidas kaasata inimesed kogukonna hüvanguks koos tegutsema?”, mis toimub Mooste Linakojas 26.-27. novembril 2018 (16 akadeemilist tundi).

Koolituse eesmärk on teadvustada, et elanike omavaheline koostegutsemine aitab luua õnnelikku kogukonda, kus inimesed tahavad elada.

See omakorda toetab kogukonna jätkusuutlikku arengut ja heaolu.

Koolitajateks ja Krista Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant) ja Triin Sokk (Vabaühenduste Liit).

 

Koolitusteemad:

  • elanike heaolu ja tervist mõjutavad tegurid ning tegutsemispõhimõtted nende tegurite mõjutamisel;
  • enese positsioneerimine kogukonna heaolu loomises – mis on minu roll?
  • kogukonna probleemide ja ressursside kaardistamine;
  • partnerite ja sidusrühmade kaasamise meetodid (sh tõhus kommunikatsioon) ja põhimõtted; koostöövõrgustiku loomiseks;
  • koostöövõrgustike säilitamine ja arendamine.

Kohtade arv on piiratud, palun registreeri end siin https://goo.gl/forms/2zvjdRp0OQ5w1E4V2

 

KOOLITUSE PÄEVAKAVA

26. november 2018:

09.30 – 10.00 Saabumine, hommikukohvi, registreerumine

10.00 – 12.00 Tutvumisring ja terviseedendus. Mõtestame lahti terviseedenduse teema, tervist mõjutavad tegurid. Kes või mis on kogukond?

12.00 – 12.15 Kohvipaus

12.15 – 13.45 Kogukonnas olevad tervise valdkonna probleemid lähtudes kaardistaja eesmärgist. Praktilised harjutused.

13.45 – 14.30 Lõuna

14.30 – 15.30 Mida mõistame kaasamise all, kuidas meil on seni õnnestunud kaasata ja millised on meie edasised väljakutsed. Praktilised harjutused.

15.30 – 15.45 Kohvipaus

15.45 – 16.30 Praktilised harjutused jätkuvad.

16.30 – 17.15 Grupitööde tutvustus, ühine arutelu.

 

27. november 2018:

08.30 – 09.00 Hommikukohvi

09.00 – 10.30 Kaasamist toetavad meetodid. Kaasamise juhtumi lahendamine.

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 12.15 Millised on meie ressursid, kuidas neid kaardistada. Praktiline töö.

12.15 – 12.45 Lõuna

12.45 – 14.15 Kommunikatsioon – mis see on ja kuidas kommunikatsiooni oma sihtgruppidele korraldada. Sõnumid – mida me oma sihtgruppidele öelda tahame. Praktilised harjutused.

14.15 – 14.30 Kohvipaus

14.30 – 15.15 Koostöö ja koostöövõrgustikud. Kuidas luua ja hoida koostöövõrgustiku.

15.15 – 15.45 Meie edasised tegevused – tegevuskava koostamine.

15.45 – 16.00 Lõpuring kokkuvõtteks

 

Koolitust finantseerivad Tervise Arengu Instituut ja SA Põlvamaa Arenduskeskus.

 

Lisainfo:

Irena Viitamees, ennetustööspetsialist, SA Põlvamaa Arenduskeskus, irena.viitamees@polvamaa.ee, 5568 6111