Linnakodaniku kohvik Vanalinna seltsis

1. December 2018

Mõtettalgud- Kui ma oleksin Kohtla-Järve linnapea?

01.detsembril 2018

 17.00-19.00

 

Korraldab MTÜ Vanalinna Selts

Merike Peri