Loeng Tartus “Väliseestlaste seltsid ja piiritagune eestlus”

Tartumaa 23. november 2017

“Väliseestlaste seltside roll eestluse kestmisel piiri taga”  räägib PhD Iivi Zajedova

Toimumise aeg: 23. november kell 16.00 – 16.45 NB! Osalejatel palume koguneda 15.45 muuseumi B-osa sissepääsu juures ja ühiselt liigutakse seminariuumi. 
Toimumiskoht: Eesti Rahva Muuseum, Muuseumi tee 2. Sisenemine ja kogunemine B-osa sissepääsust! 

Osalemine on tasuta, kuid vajalik eelregistreerimine kultuuriseltsid@gmail.com

Teise maailmasõja tulemusena toimus eesti rahva lõhenemine kolmeks – kodueestlased, Nõukogude võimu eest lääne demokraatlikesse riikidesse põgenenud väliseestlased ning küüditatud. Kaks viimast osa eestlastest olid selle tulemusena sunnitud elama väljaspool kodumaad.

Ettekandel antakse ülevaade lääne pagulaseestlaste seltsi- ja harrastustegevusest ning seltside rollist omakultuuri hoidmisel eri aegadel kuni tänapäevani.

Iivi Zajedova on nüüdseks juba kümmekond aastat uurinud väliseesti seltside tegevust ja harrastustegevuse tähtsust eestluse säilimisel. Antud seminar ongi kokku pandud  uurimustöö käigus kogutud materjalide põhjal (intervjuud, videod, fotod).

Iivi Zajedova teadustöö valdkonnaks on ühiskonnateadus ja kultuur, ta annab loenguid nii Tšehhi kui Eesti kõrgkoolides.

Iivi Zajedova on Tšehhi-Eesti Klubi välisesindaja ja Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse liige.

Ettekanne toimub seltside ja noorte koostööprojekti, filmikonkursi “Seltsis segasem” raames, mida toetab Eesti Kultuurkapital.

Korraldaja:
Margit Reinkubjas
Eesti Kultuuriseltside Ühendus
kultuuriseltsid.ee
Lisainfo: kultuuriseltsid@gmail.com