Omatulu teenimine vabaühenduses

Harjumaa 23. november 2018

Vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogrammis osalejad valmistuvad Äriplaani kirjutamiseks.

Seekord õpitakse, kuidas koostada finantsprognoose. Mida peab ühenduse juhatus teadma kui asutakse teenust pakkuma, kuidas teha pikaajalisi prognoose. Kas ühendusel on üldse võimekust omatulu teenimisega tegeleda. Räägitakse lahti ka raamatupidamise põhitõed.

Koolituse viib läbi Siiri Einaste.

Koolitus toimub Omavalitsusmajas Tallinnas.
Tugiprogrammi eestvedaja on Külli Vollmer, Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskusest.
Lisainfo: kylli@heak.ee; tel. 5114027

Meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm”  tegevuste elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit.