Põlvamaa külade ja külavanemate ümarlauad

Põlvamaa 30. november 2017

Head Põlvamaa külavanemad ja külade esindajad!

Olete oodatud neljapäeval, 30. novembril Himmaste külakeskusesse Põlvamaa külade ja külavanemate ümarlauale vahetama mõtteid külaelu erinevate tahkude üle: külade koostöö omavalitsusega, kogukonnatöö külas, turvaline küla, koduohutus ja selle tagamise võimalused. Ümaralaua korraldab MTÜ Liikumine Põlvamaa Kodukant.

PÄEVAKAVA

13.45-14.10 Kogunemine, tervituskohv ja kehakinnitus

14.10-14.15 Ümarlaua avamine ja päeva lühitutvustus, Kairi Kasearu

14.15-15.00 Küla kogukonna koostöö omavalitsusega ja külavanema statuut, Kodukandi esindaja

15.00-16.00 Kogukonnatöö kui üks võimalus sotsiaalsete probleemolukordade lahendamiseks kohapeal, Dagmar Narusson (Tartu Ülikool)

16.00-16.30 Kohvi ja kehakinnitus

16.30-17.30 Turvaline küla ja külakogukond, Helmer Hallik (Kagu politseijaoskonna juht)

17.30-19.00 Koduohutus ja selle tagamise võimalused, Peeter Tigas (Lõuna päästekeskuse Põlvamaa päästepiirkonna juhataja)

Palume oma osalusest anda teada hiljemalt 27. novembriks e-mailil polvamaa.kodukant@gmail.com või helistades Kairile numbril 56664952.

Päeva teist poolt finantseerib Euroopa Sotsiaalfond koostöös Siseministeeriumiga ning tegevus toimub projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine“ alategevuse 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks“ raames.

Rohket osavõttu oodates,
Põlvamaa Kodukandi juhatus: Kairi Kasearu, Ahti Bleive, Maivi Laar