Tartumaa tänuüritus Hea Tegu 2019

Tartumaa 28. november 2019

Tunnustamiskonkurssi ja parimate välja kuulutamise tänuüritust on läbi viidud aastast 2010 ning läbi aastate on tunnustatud ja tänatud nii linnas tegutsevaid MTÜ-sid kui ka maapiirkonna arengule ja elujõulisusele kaasa aidanud ühendusi ja vabatahtlikke ning ka neid ettevõtteid, kohalikke omavalitsusi, kes nõu ja jõuga MTÜde tegevusele ja kodanikualgatusele kaasa aitavad.

Koos Kodukant Tartumaaga otsime ka üht tublit tegu, mis on sündinud kogukonna enda panusest ja ilma projektitoetuseta. Tegemist võib olla mõne sündmuse, rajatise või kampaaniaga, mille mõte on välja kasvanud kogukonna enda seest ning mille ellu viimisesse selle kogukonna liikmed enda aega, raha, vabatahtlikku tööd on panustanud.

Ettepanekuid tunnustamiseks ja tänamiseks saab esitada kui 4. novembrini. Pikem info selle kohta siin

Sel aastal kuulutame Tartumaa parimad välja 28. novembri tänuüritusel. Üritus on kutsetega.

Lisainfo:
Kadri Pau
SA Tartu Ärinõuandla
MTÜ konsultant
tel. 7428491
e-post kadri.pau@arinouandla.ee