Üleriigilisel Ühisnädalal osales 2014. aastal ligi 10 000 eestimaalast

2. ноября 2017

2014. aastal toimunud üleriigilisel Ühisnädalal osales ligi kümme tuhat eestimaalast, kes võtsid osa enam kui kahesajast kogukondlikust sündmusest, mida korraldasid üle kahesaja partneri.

Kogu eelmise nädala väldanud Ühisnädalal korraldati enam kui kakssada sündmust – kärajaid, talguid, maakondlikke kodanikuühenduste konverentse, tublimate tunnustusüritusi, filmiõhtuid, viktoriine, avatud uste päevi, kodanikuühenduste ümarlaudu ja erinevad õpitube, millest võttis esialgsetel andmetel osa 9892 inimest. Ühisnädala jooksul viidi igas maakonnas läbi ka tänuüritus, kus anti välja tunnustused aasta inimesele, külale ja mittetulundusühendusele.

Ühisnädala üks korraldaja Maiko Kesküla Järvamaa arenduskeskusest: “Loomulikult teeb suurt rõõmu selline huvi ja osalemine kogukondlikel ettevõtmistel üle Eesti. Kogukonna tegemistest räägiti kõikides Eestimaa otsades. Loodetavasti said paljud ettevõtmised uusi inimesi juurde ja sündisid uued ühistegemise ideed. Ühisnädal sai teoks tänu paljudele kodanikuühendustele kuid ka ettevõtjatele, kohalikele omavalitsustele ja riigiasutustele. Aitäh kõigile, kes sellel aastal sündmusi korraldasid, kogukonna ettevõtmisi kajastasid, tunnustasid või muul viisil kogukondlikku tegevust väärtustasid,” lausus Kesküla.

Ühisnädalal korraldati ka mitmeid vabatahtlike aktsioone, milles osales kokku üle 700 vabatahtliku. Nädala avalöök anti Valgamaal, Taageperas kus vaatamata talvistele oludele paigaldati külaplatsile pingid. Teisipäeval käivitus Saaremaal Kodukandi eestvedamisel vabatahtlike aktsioonid linnupesade valmistamiseks. Pesi tehti koos Pihtla, Muhu, Salme ja Lümanda koolilaste, omavalitsusjuhtide ja vabatahtlike päästjatega. Valmis 30 pesakasti, kuid sellega ei piirduta, vabatahtlikud lubasid talve jooksul veel 470 pesakasti teha, et kevadel juba ühiselt pesakastid metsa üles panna. Viljandi aktsioonid toimusid 7 maakonna ühenduste juures, vabatahtlikud aitasid teha jõulukaarte, jõulupakke, tutvuti seltsidaami tööga ning korrastati Kõpu kirikut. Raplas avati päkapikutöökoda, kus vabatahtlikud panid kokku 1200 kingipakki lastele.

Eha Paas Külaliikumisest Kodukant: “Kokkuvõttes saab öelda, et aktsioonid läksid korda, enamus kohtades oli vabatahtlike rohkem kui algselt ootasime. Vabatahtlikest räägiti, kirjutati, neid märgati ja neist hooliti. Liikumine Kodukant loodab, et aktsioonide algatatusest kujuneb tore traditsioon ka sügiseti vabatahtlikult Eestis midagi ära teha. Samas on aktsioonide üheks eesmärgiks ka uute püsivabatahtlike leidmine, kes oleksid tegevad aastaringselt.”

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kogukondlikke ettevõtmisi tutvustav nädal, mis toimus sel aastal teistkordselt, novembrikuu viimasel nädalal 24.–30. novembril. Ühisnädala eesmärgiks on tutvustada, tunnustada ja väärtustada Eesti kodanikualgatust ja kogukondlikke ettevõtmisi. Ühisnädal on avatud kõigile, kes sellele eesmärgile kaasa aitavad.

Ühisnädalat korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös Domus Dorpatensise, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja teiste arvukate partneritega üle Eesti.